In een notendop.

Koop tadalafil

Mannen (volwassen inclusief ouderen): over het algemeen wordt het middel Tadalafil zo nodig gebruikt. De dosering die hierbij aangehouden wordt is 10 milligram. Het medicijn wordt minimaal een half uur voor geslachtsgemeenschap ingenomen.

Het middel mag niet vaker dan eenmaal per dag ingenomen worden. Gebruikt u het middel twee keer per week, dan kunt u er ook voor kiezen om het medicijn dagelijks te gaan gebruiken op een vast tijdstip. De dosering die hierbij aangehouden wordt is 5 milligram per dag. Een lagere dosering dan 5 milligram kan niet worden ingenomen aangezien het medicijn geen breukgleuf bevat en het dus niet gehalveerd kan worden.

De maximale dosering van Tadalafil is 20 milligram, echter wordt afgeraden om hiermee te starten aangezien u eerst zult testen of u geen nadelige gevolgen van de medicatie ervaart. Bij een hogere dosering kunnen de bijwerkingen ook heftiger aanwezig zijn.

Daarnaast is het van belang om te weten dat een dosering hoger dan 10 miligram, het medicijn beter niet dagelijks in kunt nemen. Dit heeft alles te maken met de bijwerkingen die hierbij op kunnen treden. U kunt als het ware kiezen voor twee verschillende mogelijkheden. Of u kiest voor dagelijks gebruik van 5 of 10 mg, óf u kiest voor het zogenoemde weekend gebruik waarbij u zonder regelmaat de medicatie van 20 of 60mg in kunt nemen.

tadalafil bestellen is zo simpel als 1 - 2 - 3!!

Koop tadalafil

Bij onderliggende ziektes geldt een andere dosering.
Bent u bekend met een nierfunctiestoornis dan zult u de behandeling aan moeten passen. Heeft u een licht tot matig verminderde nierfunctie, dan is er geen aanpassing nodig. Heeft u een ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring <30ml/min) dan mag u maximaal 10 milligram gebruiken. Dagelijks gebruik wordt afgeraden. Bent u bekend met een leverfunctiestoornis, dan is de aanbevolen dosering 10 milligram. Over hogere doses is echter geen informatie bekend.

Tadalafil houdbaarheid

De houdbaarheid van de Tadalafil is tot 3 jaar na de productiedatum mits het geneesmiddel op de juiste wijze bewaard wordt.
Aanbevolen wordt dat het middel in de originele verpakking wordt bewaard en de plaats mag niet warmer dan 30℃. Eveneens is bescherming tegen vocht van groot belang voor de houdbaarheid.